До питання прав людини в Україні і в Німеччині - Перший Соціальний

До питання прав людини в Україні і в Німеччині

0

282739_html_m4dfd3467

 Права людини – це основні права, на захист  яких людина може розраховувати будь де. Існування держави, як інституту, має на меті захист прав людини. Ці права перелічені як в національному так і в міжнародному праві. Головним вітчизняним законом, що забезпечує права людини та громадянина є Конституція України. На міжнародній площині головним документом, що  зобов’язує держави дбати про права людини є загальна декларація ООН з прав людини від 1948 року. Головні права Декларації – це право на життя, право на повагу до людської гідності, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд. Те, наскільки держава забезпечує захист прав людини та громадянина фактично є індикатором ефективності не тільки правозахисної системи, але і самої держави як інституту.

 Особисті свободи без сумніву є основою людської гідності і міра їх захисту є показником розвиненості суспільства. Наскільки права людини забезпечуються в Україні? Чи можемо ми вважати суди дійсно неупередженими та чесними, а особу вільною? В кожній європейській країні існує система захисту прав людини та її свобод. Європа, як основоположник самої концепції гуманізму та людської гідності може сміливо вважатись одним з кращих прикладів захисту прав людини в світі. Судова система тут збудована таким чином, щоб за будь-яких умов основні права особи були захищені. Так, в Німеччині незалежні суди з’явились ще до становлення демократії в цій країні. Судді в цій державі зобов’язані дотримуватись обраної професії. Як і в Україні, в Німеччині права людини занотовані в Конституції. Як і Україна, Німеччина ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини і це дозволяє громадянам цієї держави у разі потреби звертатись до Європейського суду з прав людини.

 Суди в Німеччині є прикладом того, яким чином незалежність судів може бути забезпеченою: суди засновані та утримуються на рівні федеральних одиниць, а не на центральному рівні. Лише найвищі суди утримуються за рахунок державного бюджету. Така система дозволяє попередити зловживання на рівні держави, адже Берлін не має права а ні впливати на рішення суддів, а ні назначались останніх. Уся система судів схожа з українською – в Німеччині є три рівні судів – звичайні, спеціалізовані та конституційний суди. Зважаючи на реальну, а не лише номінальну незалежність судової системи- Німеччина досягнула найвищого рейтингу по захисту прав людини у світі. Маючи змогу реально захистити свої права у вільному суді, дана держава ефективно виконує своє призначення, а її громадяни отримують захист через правозахисні органи.

 В Україні формальне забезпечення прав особи і громадянина ще не означає фактичне виконання цих зобов’язань. За останній рік, у зв’язку з загостренням політичної кризи, Україна спостерігала значне погіршення виконання навіть сaмих базових прав особи та громадянина. Одним з головних факторів, крім фактору міліції, що призвів до погіршення стану прав людини в нас стало зниження рівня незалежності судів, або посилення політичного впливу на них. Це саме стосується і прокуратури, яка безсумнівно є досить упередженим органом.

 Досвід Німеччини показує, що головною запорукою функціонування системи правосуддя у Німеччині є саме незалежність суддів. І в Україні в в Німеччині в Головному Законі присутня стаття, що оголошує судову владу незалежною від інших гілок влади в державі, але фактично в Німеччині цей принцип працює, а в Україні ні. Судді в ФРН забезпечені і предметною і особистою незалежністю – тобто навіть начальство не має права давати їм вказівки щодо прийняття рішень та самі судді особисто не матимуть жодних наслідків для себе у випадку прийняття непопулярного рішення.

Також у Німеччині є система дисциплінарних заходів по відношенню до суддів, де безпосереднє начальство має право лише висловити догану судді. Найсерйозніші заходи щодо суддів може назначати лише спеціалізований дисциплінарний суд. Така система забезпечує прозорість функціонування судової системи та реальну незалежність суддів. Німеччина свого часу пройшла період коли права людини серйозно порушувалися і як результат ця європейська держава розвинула систему дійсно незалежної судової системи, де суддя захищений та який відповідає лише перед законом. Схожі процеси порушень прав людини відбулись і в Україні. Зважаючи на це, необхідно детально вивчити досвід таких країн як Німеччина та використати його для реформи судової влади в Україні. Тільки за умови здобуття суддями повної незалежності та політичного бажання зробити дану гілку влади дійсно неупередженою, ми можемо розраховувати на становлення правової держави в Україні. Після виборів нового Президента та, можливо, Парламенту якість судової реформи покаже реальну готовність України до європейської інтеграції та захисту прав громадян своєї держави.

Юлія Велла-Стасів, для Страйку
Loading...Залишити коментар