Батько Бенгальського Відродження

0

До другого десятиріччя XIX ст., коли Рам Мохан Рай почав свою громадську діяльність, велика частина території Індії вже була завойована. На батьківщині Рам Мохан Рая – в Бенгалії – англійське панування до цього часу тривало вже близько півстоліття. Перед країною стояв складний вибір: змиритися з встановленням колоніального режиму і здатися на милість ворога або ж шукати шляхи відродження та звільнення. Цей вибір за неї зробив Рам Мохан Рай, який запропонував і реалізував на практиці цілу програму дій по модернізації індійського суспільства.

Співвітчизники нерідко називають його «батьком сучасної Індії». Ми ж назвали його батьком Бенгальського Відродження – явища, без якого сучасна Індія навряд чи б була такою, якою вона є зараз.

У вітчизняній історіографії майже відсутні теоретичні роботи, присвячені Бенгальському Відродженню. Нечисленні також дослідження особистості самого Рам Мохан Рая. Так, до числа перших відноситься монографія Е.Ф. Рашковського «Наукове знання, інститути науки і інтелігенція в країнах Сходу» (1990). До числа других – монографія Т.Г. Скороходової «Раммохан Рай, родоначальник Бенгальського Відродження» (2008), статті Е.В. Паєвського, Е.Н. Комарової, Л.Р. Полонської.

Якщо ми уважно подивимося на біографію Рам Мохан Рая, то чітко побачимо передумови, що підштовхнули тодішнього юнака до змін: тиранія з боку матері, релігійний тиск, раннє одруження і зовсім невелика спадщина, що дісталася від батька. Він ріс в атмосфері ортодоксальних індуїстських поглядів, закостенілого традиціоналізму і глухого феодалізму. «Звичаї і виховання, – говорив Рам Мохан пізніше, – зробили людей сліпими і глухими, незважаючи на те, що у них є власні очі і вуха». Можна сказати, що Бенгальське Відродження почалося з особистого вибору Рам Мохан Рая не залишатися у безпросвітній темряві. Він, в першу чергу, міняв своє життя, опосередковано впливаючи на життя Бенгалії і країни в цілому. У чому ж це проявлялося?

Ще в ранній юності Рам Мохан Рай виступав проти ідолопоклонницької системи індусів і в 16 років написав трактат про єдинобожжя «Дар віруючим в єдиного бога». Досконально вивчивши різні релігійні системи, він запропонував свій буржуазний варіант релігії, в основу якої були покладені принципи раціоналізму, моралізму, гуманізму і загальної рівності. «Цілком очевидно, – писав Рам Мохан в 1803-1804 рр., – що люди різних віросповідань, живучи в цьому світі, однаково насолоджуються благами природи, світлом зірок на небі, радощів весни, падінням дощу, здоров’ям, сприятливим перебігом життя, красою тіла і розуму і т.д. Точно так всі вони, абсолютно незалежно від того, яку віру сповідують, так само страждають від одних і тих же негараздів, і болю, від темряви й холоду, від хвороб і негараздів життя, від тілесних і психічних вад». Рам Мохан Рай спробував пристосувати релігійну систему Індії до реалій нової епохи, очистивши її від середньовічної обрядовості, багатобожжя і релігійних заборон.

На цьому ґрунті у нього стався серйозний конфлікт з сім’єю, яка відмовилася зрозуміти стремлінь критично мислячої молодої людини. Поступово він почав формувати власну систему поглядів і цінностей, вільну від традиціоналістських забобонів. Рам Мохан жваво цікавився політичним розвитком Заходу, ліберальними ідеями та політичною філософією Європи, захоплювався Великою французькою революцією 1789 г. Він виступив для Бенгалії типовим просвітителем: в 1815 р Рам Мохан і його однодумці заснували «Товариство друзів», яке об’єднало всіх вільнодумних інтелектуалів Калькутти, які виступають за освіту і соціальні реформи.

У 1817 р. він домігся відкриття першої світської школи – Хінду коледжу, який втілив в собі ідею про європейську освіту для індійців. І хоча участь Рам Мохан Рая в становленні навчального закладу було припинено на самому початку, з незалежних від нього причин, він завжди цікавився справами коледжу в подальшому. У 1821-1822 рр. він почав видавати дві національні газети – «Місяць вістей» і «Дзеркало вістей», ставши основоположником прогресивної преси в Індії.

З перших номерів вони зачіпали такі злободенні проблеми, як безкоштовне навчання дітей бідних індусів, поліпшення санітарного стану Калькутти, зменшення вивозу рису з Бенгалії в іноземні порти, марнотратство обрядів, питання обмеження інтересів індусів з боку християнських місіонерів, створення суспільства з підтримки незаможних вдів, а також критикувалися кастові упередження, поширені в індуському середовищі. Майже всі передові статті обох газет Рам Мохан писав сам. Він прагнув вивести співвітчизників з інформаційної і політичної ізоляції, пробудити їхні громадянські почуття.

Ще одним прогресивним кроком в його діяльності була кампанія за заборону варварського звичаю сати – спалювання жінок живцем після смерті чоловіка. У 1829 р. зусиллями Рама Мохана в Бенгалії цей звичай був заборонений.

Рам Мохан Рай закликав співвітчизників до оволодіння європейською наукою і технікою. Він став першим, хто відкинув упередження перед Заходом і доброзичливо рушив до нього назустріч.

Завдяки прекрасним особистим якостям Рам Мохан Рай далеко просунувся по кар’єрних сходах. Йому вдалося домогтися заняття посади дивана – старшого фіскального чиновника. Цю посаду в той період найчастіше займали англійці, що свідчить про те, що Ром Мохан користувався глибокою повагою англійських чиновників. Перебуваючи на службі Ост-Індської компанії, він як би давав зрозуміти, що цілком поступатися англійцям в управлінні країною індійці не бажають.

Однак, прослуживши в Компанії близько 10 років, Рам Мохан Рай розбагатів і придбав великий маєток. Він став одним з нових бенгальських «бізнесменів», які підходили під визначення «людина, що створила себе сама». Він займався лихварством, проводив різні фінансові операції в Бенгалії, ставши провідником капіталістичних тенденцій в цей регіон і, поступово, у всю країну.

В історіографії неоднозначно оцінюється відношення Рам Мохан Рая до колонізаторів-англійців. Широко відомий той факт, що з деякими з них він мав теплі, дружні стосунки. Чи був він зрадником Індії? Питання складне.

Перекладено з оригіналу для Першого соціального.
Loading...Залишити коментар