КВПУ звернулась до міжнародних профспілкових та правозахисних організацій

0

Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець звернувся до генерального директора Міжнародної організації праці (МОП) Гая Райдера та генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) Шаран Барроу з приводу порушення прав профспілок та трудівників в Україні, повідомляє сайт КВПУ.

Шановна пані Барроу! Шановний пане Райдере!

Висловлюю Вам свою щиру подяку за швидке та ефективне реагування на звернення Конфедерації Вільних профспілок України з питань порушень прав профспілок.

На жаль, в Україні і далі нарощується тиск на профспілки на самому вищому рівні – влада не полишає своїх намірів прийняти новий Трудовий кодекс, яким суттєво звужуються права профспілок і працівників. На підготовчій стадії знаходяться нові редакції законів про колективні трудові договори та про соціальний діалог.

Активно ведеться законотворча діяльність, метою якої є обмеження гарантії свободи мирних зібрань та введення обов’язкової звітності профспілок перед державою.

В першому читанні Парламентом України вже розглянуто законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» реєстраційний №6489, яким вводиться відповідальність працівників за подання так званих «безпідставних» скарг на порушення трудового законодавства роботодавцями.

Цим законопроектом передбачені штрафи в розмірі до 5100 гривень за звернення працівників до органів державного нагляду (контролю), якщо така інформація не буде підтверджена в результаті перевірки. В результаті прийняття цього законопроекту працівники будуть залякані і не стануть звертатися за захистом своїх трудових прав.

В порушення базових принципів соціального діалогу, без консультацій з всеукраїнськими профспілками, Верховною Радою України прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» №1975-VIII від 23 березня 2017 року, який набрав чинності з 30 березня 2017 року.

Вказаним Законом внесені, зокрема, зміни до Закону України «Про запобігання корупції» №1700-VII від 14 жовтня 2014 року.

Відповідно до цих змін, члени органів управління профспілок, які є громадськими організаціями відповідно до ст.1,2 Закону України «Про

громадські об’єднання» віднесені до осіб, які зобов’язані подавати такі ж декларації про свій майновий стан, як і державні службовці, судді, прокурори, поліцейські та інші особи, робота яких пов’язана з виконанням службових повноважень, що дають можливість одержання неправомірної вигоди.

Цим же законом до осіб, які прирівняні до уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та які зобов’язані подавати декларації, віднесені члени профспілок, які входять до складу громадських рад при державних органах.

Згідно з роз’ясненнями до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» №51-10/23438/17 від 12.07.2017 року, що надані керівником Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) Г.Ж.Соломатіною, під сферою запобігання корупції розуміється будь-яка діяльність:

– пов’язана з участю у розробці, виконанні чи контролі за виконанням антикорупційних програм;

– будь-які форми участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції;

– інформування НАЗК про можливе відображення недостовірних відомостей у декларації чиновників;

– інформування НАЗК про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;

– проведення громадської антикорупційної експертизи;

– направлення запитів про отримання інформації.

Також, за інформацією керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК пані Г.Ж.Соломатіної, НАЗК відносить до осіб, які зобов’язані подавати декларації, усіх членів загальних зборів, з’їзду, конференції чи іншого вищого органу управління громадського об’єднання.

Приймаючи до уваги те, що всі члени профспілок згідно з Законом України «Про профспілки, їх права і гарантії діяльності» та статутами профспілок мають право на участь у загальних зборах членів профспілок, роботі з’їзду, конференції чи іншого вищого органу управління профспілки, – всі вони тепер зобов’язані подавати електронні декларації.

Електронне декларування ще не стало в Україні звичною процедурою, є занадто складним для звичайного громадянина, який не має можливості скористатися фаховою допомогою при заповненні та поданні декларації, існують серйозні технічні проблеми самої системи електронного декларування.

Все це неминуче спричинить помилки при подачі декларацій, за які передбачені значні штрафні санкції (до 51000 гривень) або позбавлення волі на строк до трьох років. При мінімальній заробітній платі 3200 гривень, яку в Україні отримують більшість найманих працівників, вони будуть змушені масово виходити з профспілок, щоб не наражати себе і свої сім’ї на таку серйозну небезпеку.

При цьому, якщо профспілкова організація на практиці здійснює антикорупційну діяльність, бере участь у антикорупційних заходах, хоча

відповідна діяльність не зазначена в її статутних документах, то вона все одно потрапляє під дію зазначеного положення, а члени її органів управління є суб’єктами декларування в розумінні Закону.

Поширивши законом обов’язок здійснювати декларування на членів профспілок, як найбільш соціально активних учасників громадянського суспільства, та прирівнявши їх з особами, робота яких пов’язана з виконанням службових повноважень, що дають можливість одержання неправомірної вигоди, влада фактично поставила крапку на перспективі подолання корупції в Україні.

Вищевказані дії порушують норми чинного законодавства України та ратифікованих Україною міжнародних Конвенцій, зокрема Статтей 4, 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статті 3 Конвенції МОП №87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію».

Керуючись вищевказаним, прошу Вас звернутись до Президента України, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та Верховної Ради України з пропозицією про виключення членів профспілок, які беруть участь або залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції або входять до складу громадських рад при державних органах з переліку осіб, які зобов’язані подавати декларації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та усунення порушень Конвенції МОП №87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію».

Також прошу Вас звернутись до Верховної Ради України з попередженням про неприпустимість прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» реєстраційний №6489 в редакції, яка передбачає відповідальність працівників за подання так званих «безпідставних» скарг на порушення трудового законодавства роботодавцями.

Додатки:

Переклад ст.ст.3, 45 Закону України «Про запобігання корупції» №1700-VII від 14 жовтня 2014 року.

Переклад Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» №1975-VIII від 23 березня 2017 р.

Переклад роз’яснення до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» №51-10/23438/17 від 12.07.2017 року, що надані керівником Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Г.Ж.Соломатіною.

Переклад статті 5 законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» реєстраційний №6489.
З повагою,

Голова Конфедерації

Вільних профспілок України М.Я.Волинець
Loading...Залишити коментар