Кабмін впроваджує програму забезпечення прав рівності чоловіків і жінок - Перший Соціальний

Кабмін впроваджує програму забезпечення прав рівності чоловіків і жінок

0

Український уряд затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273, пише Українське право.

Проблему недостатнього рівня впровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків намагатимуться розв’язати шляхом застосуванням комплексного підходу та здійснення заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів: урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів; розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо); підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами; внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; подолання гендених стереотипів; протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами; збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення); зменшення розриву в оплаті праці;

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2018-2021 роки становить 255 тис. гривень на кожен рік. Орієнтовний обсяг видатків з місцевих бюджетів становить у 2018 році – 1492 тис. гривень, 2019 році – 1617 тис., 2020 році – 1737 тис., 2021 році – 1896 тис. гривень.
Loading...Залишити коментар